నవజనార్ధన ఆలయాలు

వచ్చేది ధనుర్మాసం. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ శ్రీ లక్ష్మీ జనార్ధన స్వామి ఆలయాలు 9వున్నాయి. వీటిని దర్శించడానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. 

1. ధవళేశ్వరం, 2. మడికి, 3. జొన్నాడ , 4. ఆలమూరు , 5. మండపేట , 6. కపిలేశ్వరపురం , 7. మాచర , 8. కోరుమిల్లి , 9. కోటిపల్లి .

Brahmasri Chaganti Koteswara Rao Garu.'s photo.

Brahmasri Chaganti Koteswara Rao Garu.'s photo.

No comments:

Post a comment