దీపారాధన చేసినప్పుడు నునె మిగిలిపోతే అది దోషమాNo comments:

Post a comment